Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Ένας κύλινδρος επί ακμής...Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R, ηρεμεί στην άκρη ενός πάγκου, όπως στο σχήμα.
Μεταξύ του πάγκου και του κυλίνδρου υπάρχει τριβή.
Ασκούμε στον κύλινδρο μια μικρή - στιγμιαία ώθηση προς τα δεξιά με αποτέλεσμα ν’ αρχίσει να κινείται.
Ι. Να υπολογίσετε τη γωνία κατά την οποία θα έχει στραφεί η αρχική κατακόρυφη διάμετρος AB από τη χρονική στιγμή που αρχίζει η κίνηση του κυλίνδρου, μέχρι τη στιγμή, θα χάνει την επαφή του με τον πάγκο.
ΙΙ. Για τη χρονική στιγμή που ο κύλινδρος θα χάνει την επαφή του με τον πάγκο να υπολογιστούν:
1. Η ταχύτητα του κέντρου μάζας του.
2. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του.
3. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής του ενέργειας.
Ο πάγκος είναι ακλόνητος.
Δίνονται τα μεγέθη m, g , R και ότι , η ροπή αδράνειας κυλίνδρου ως προς τον άξονά του υπολογίζεται με τη σχέση Icm = ½mR² .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου