Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Δυο αρθρωμένες ράβδοι σ' επαφήΔυο όμοιες ομογενείς ράβδοι ΑΒ και ΓΔ , μάζας Μ = 10 kg η κάθε μια και μήκους ℓ = 1m , ισορροπούν όπως φαίνεται στο σχήμα, με την επίδραση ροπής ,τΓ η οποία ασκείται στη ράβδο ΓΔ. Η ράβδος ΑΒ, αρθρώνεται στο Α, και παραμένει οριζόντια εφαπτόμενη στη ράβδο ΓΔ, η οποία με τη σειρά της αρθρώνεται στο Γ σε κατακόρυφο τοίχο.
Αν ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ των δυο ράβδων είναι μs =√3/4 , να βρείτε το σύνολο των τιμών του μέτρου της ροπής τΓ , για τις οποίες διατηρείται η ισορροπία του σχήματος.
Δίνεται g = 10 m/s² και √3 = 1,78


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου