Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων.

Μια σφαίρα μάζας 10kg και ακτίνας 0,2m, κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα κέντρου μάζας υcm=10m/s. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω της μια σταθερή ροπή, ενός ζεύγους δυνάμεων, οπότε η σφαίρα σταματά σε απόσταση x=7m, χωρίς να ολισθήσει στη διάρκεια του φρεναρίσματος.
  1. Να σχεδιάστε ένα σχήμα στο οποίο να φαίνονται οι ασκούμενες στη σφαίρα δυνάμεις.
  2. Να υπολογιστεί το μέτρο της ασκούμενης ροπής.
  3. Πόσο είναι το μέτρο της ασκούμενης τριβής;
  4. Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής της στατικής οριακής τριβής, ώστε να μην ολισθήση η σφαίρα;
Δίνεται Ι=2/5 mR2.

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου