Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Πλαστική κρούση θερμικά μονωμένων σωμάτων

Η πειραματική διάταξη του σχήματος αποτελείται από μια ομογενή ισοπαχή σανίδα που έχει καλυφθεί με θερμομονωτικό περίβλημα και στη συνέχεια έχει κοπεί σε δυο κομμάτια. Σε καθένα από αυτά δύναται να προσαρμοστεί εξωτερικά και ακλόνητα ένα καρφί. 
Βάλλουμε το κομμάτι Σ1 προς το ακίνητο κομμάτι Σ2 οπότε αυτά συγκρούονται πλαστικά. Μετά την κρούση στο συσσωμάτωμα μετράται αύξηση θερμοκρασίας ΔΘ. Αν βάλλουμε το κομμάτι Σ2 προς το ακίνητο κομμάτι Σ1 με την ίδια αρχική κινητική ενέργεια, μετράται αύξηση θερμοκρασίας 2ΔΘ. Να υπολογίσετε το λόγο μήκων L1/L2 που είναι κομμένη η σανιδά. Να αγνοήσετε τριβές ολισθήσεως με το δάπεδο, αντίσταση αέρα, κρότο κρούσεως και μάζες καρφιού και περιβλημάτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου