Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ

Οι δύο όμοιες ομογενείς τροχαλίες του σχήματος έχουν ακτίνα R=0,08m, μάζα Μ=8Kg και
είναι συνδεδεμένες με νήμα αμελητέας μάζας που είναι τυλιγμένο στις περιφέρειες τους. Η μία τροχαλία έχει σταθερό το κέντρο μάζας της Κ1 . Η άλλη είναι αρχικά ακίνητη και το
κέντρο μάζας της Κ2 είναι στο ίδιο ύψος με αυτό της σταθερής τροχαλίας. Οι δύο τροχαλίες μπορούν να περιστρέφονται γύρω από άξονες που διέρχονται από τα κέντρα μάζας τους Κ1 και Κ2 και είναι κάθετοι σε αυτές. Αφήνουμε κάποια στιγμή ελεύθερη την τροχαλία
κέντρου μάζας Κ2.Κατά την διάρκεια της πτώσης της το νήμα ξετυλίγεται και από τις δύο τροχαλίες χωρίς να ολισθαίνει σ' αυτές παραμένοντας διαρκώς κατακόρυφο και αυτές
στρέφονται με την ίδια φορά.
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου