Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Μια μη μετωπική κρούση

Οι σφαίρες της εικόνας έχουν ίση μάζα m=0,2Kg και ίσες κατά μέτρο ταχύτητες: u1=u2=u=√5m/s. Συγκρούονται πλαστικά και το συσσωμάτωμα που προκύπτει κινείται οριζόντια όπως στο σχήμα <μετά>.
Να εξετάσετε ως προς την ορθότητά τους τις πιο κάτω προτάσεις δικαιολογώντας την άποψή σας σε κάθε περίπτωση
  1. οι μεταβολές των ορμών των σφαιρών είναι αντίθετα διανύσματα
  1. η μεταβολή της ορμής της σφαίρας Σ1 έχει μέτρο 0.25Kgm/s
  1. Η διεύθυνση της δύναμης που δέχεται η σφαίρα 1 κατά τη κρούση είναι κατακόρυφη
  1. η θερμότητα που εκλύεται κατά τη κρούση είναι 0.25 joule

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου