Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Μια ράβδος πάνω σε δυο τροχούς

Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΒ έχει μήκος ℓ , και το βάρους της έχει μέτρο w = 200 Ν.
Η ράβδος αυτή, είναι αρθρωμένη με το ένα άκρο της Α σε κατακόρυφο τοίχο, και παραμένει οριζόντια ακουμπώντας σε δυο όμοιους τροχούς που έχουν ακτίνες R1 = R2 = 0,1 m όπως δείχνει το σχήμα.
Οι τροχοί περιστρέφονται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, γύρω από σταθερούς οριζόντιους άξονες , που είναι κάθετοι στο επίπεδό τους και διέρχονται από τα κέντρα τους Ο1 , Ο2 με γωνιακές ταχύτητες που έχουν μέτρα ω1 = ω2 = 100 rad/s.
Οι συντελεστές τριβής ολίσθησης ανάμεσα στη ράβδο και τους τροχούς στα σημεία επαφής Γ και Δ είναι μ1 = μ2 = 0,1 ενώ δεν υπάρχουν τριβές στους άξονες περιστροφής.
Αν ο ρυθμός που εκλύεται η θερμότητα και στις δυο επαφές συνολικά , είναι 280 j/s , να υπολογίσετε:
1. Την κατακόρυφη συνιστώσα και την οριζόντια συνιστώσα της δύναμης που ασκεί η άρθρωση στη ράβδο.
2 .Τον ρυθμό που εκλύεται θερμότητα σε κάθε επαφή ξεχωριστά.
3. Την θερμότητα που εκλύεται για γωνία περιστροφής των τροχών θ = 100π rad.


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου