Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

ΚΥΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΔΥΟ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΡΑΒΔΟΥΣ

Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος οι ομογενείς κυκλικοί δίσκοι ακτίνας R=0,1m και μάζας m=2Kg o καθένας, κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν μεταξύ δύο ράβδων Α και Β, οι οποίες έχουν μάζες m1=1Kg και m2=3Kg αντίστοιχα.
Αν την χρονική στιγμή t = 0, ασκηθεί στη κάθε ράβδο δύναμη F=11N, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, να υπολογιστούν:
Α. η επιτάχυνση με την οποία κινείται η κάθε ράβδος.
Β. η επιτάχυνση του κέντρου μάζας των κυλίνδρων και η γωνιακή τους επιτάχυνση.
Γ. οι δυνάμεις τριβής μεταξύ των δίσκων και των ράβδων.
Δ. οι ταχύτητες των σημείων C1 και Ο την χρονική στιγμή t = 1s.
Δίνεται:Ιc=(1/2)mr^2 , Στα σημεία Μ και Σ η τριβή θεωρείται αμελητέα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου