Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Κύλιση δίσκου υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμηςΟ δίσκος του σχήματος έχει μάζα m, ακτίνα R και στο μέσο του υπάρχει λεπτή αυλάκωση ώστε η ακτίνα εκεί να είναι x R. Η ροπή αδράνειάς του είναι I=½·mR2 και έχουμε τυλίξει λεπτό νήμα ώστε να ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F. Αν ο δίσκος είναι αρχικά ακίνητος και κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, να βρείτε σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις που φαίνονται στο σχήμα το μέτρο Τ και την κατεύθυνση της στατικής τριβής σε συνάρτηση με την ακτίνα x, καθώς και το μέτρο α της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας Ο του δίσκου.


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου