Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Ζεύγος δυνάμεων

Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται μια ράβδος μήκους l=4m, η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το μέσον της Ο. Ασκούμε πάνω της δύο οριζόντιες δυνάμεις με ίσα μέτρα F1=F2=20Ν, όπως στο σχήμα, όπου (ΟΓ)=(ΓΒ).
i)    Βρείτε την συνολική ροπή που ασκείται στη ράβδο ως προς τον άξονα περιστροφής.
ii)   Υπολογίστε την οριζόντια δύναμη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα.
iii)  Πόση η συνολική ροπή των δυνάμεων F1-F2 ως προς το άκρο Α;
iv)  Για να μην περιστραφεί η ράβδος ασκούμε πάνω της οριζόντια δύναμη F3 στο άκρο Α, παράλληλη προς τις F1, F2.
α)   Να σχεδιάστε την δύναμη F3.
β)   Πόση οριζόντια δύναμη δέχεται τώρα η ράβδος από τον άξονα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου