Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Κύλιση με την επίδραση σταθερής δύναμης


Ένας κύλινδρος έχει βάρος w, ακτίνα R και κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει ανεβαίνοντας σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ=30ο, υπό την επίδραση σταθερής δύναμης F που ασκείται στο κέντρο μάζας του και είναι παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο και έχει μέτρο F=(w/3).

Α) Να βρείτε αν υπάρχει στατική τριβή και να προσδιορισθεί η φορά της.
Β) Αν η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής είναι Ι=(1/2)ΜR2, να υπολογιστεί το μέτρο του ρυθμού της μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας του κυλίνδρου.

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου