Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Η ΚΥΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ (ΜΕ) ΟΛΙΣΘΗΣΗ & ΜΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ

Ο Δίσκος Δ1, μάζας Μ=2kg και ακτίνας R=0,2m , ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο τραπέζι με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5 και έχει στην περιφέρεια του τυλιγμένο αβαρές νήμα που έχει το ένα άκρο του ακλόνητα στερεωμένο στο σημείο Γ. Το νήμα μπορεί να ξετυλίγεται από το δίσκο Δ1 χωρίς να ολισθαίνει. Το κέντρο μάζας Κ1 του δίσκου Δ1 συνδέεται με αβαρή ράβδο με το κέντρο Κ2 ενός άλλου όμοιου δίσκου Δ2 που έχει συνδεθεί μέσω αβαρούς νήματος με την περιφέρεια ακίνητης τροχαλίας μάζας m=1kg και ακτίνας r=0,1m. Στο άλλο άκρο του νήματος που δεν ολισθαίνει πάνω στην τροχαλία, έχει συνδεθεί και ισορροπεί σώμα Σ μάζας m1=1kg. Κάποια στιγμή ασκούμε στο σώμα κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=25N με φορά προς τα κάτω. Εάν ο δίσκος Δ2 κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει να υπολογιστούν τα μέτρα:
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου