Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Ο τροχός ολισθαίνει η σπινάρει;

Ο τροχός ενός αυτοκινήτου έχει ακτίνα R=0,8m. Τα αυτοκίνητο για t=0 ξεκινά από την ηρεμία με επιτάχυνση 2m/s2 ενώ ο τροχός αποκτά σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων=2rad/s2. Για τη χρονική στιγμή t=5s, να υπολογιστούν:
i)    Η ταχύτητα του αυτοκινήτου και η μετατόπιση του κέντρου Ο του τροχού του.
ii)   Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του τροχού.
iii)   Η ταχύτητα και η οριζόντια επιτάχυνση του σημείου επαφής Α του τροχού με το έδαφος.
iv)  Ο τροχός του αυτοκινήτου:
α)     Κυλίεται χωρίς ολίσθηση
β)     Ολισθαίνει
γ)     Σπινάρει.         
Επιλέξτε την σωστή απάντηση δικαιολογώντας την άποψή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου