Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Μια «πλαστική» κρούση …imitasion

Η διάταξη του σχήματος αποτελείται από δυο ομογενή κυλινδρικά καρούλια μάζας m που περιστρέφονται ελευθέρα σε κατακόρυφο επίπεδο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω0. Οι άξονες είναι ακλόνητοι, κάθετοι στο επίπεδο των καρουλιών και περνούν από το κέντρο τους. Στα ανώτατα σημεία των καρουλιών ακουμπάμε οριζόντια λεπτή ομογενή τάβλα μάζας Μ. Αμέσως μετά την επαφή, η τάβλα μεταφέρεται χωρίς να ολισθαίνει επάνω στα καρούλια.

Δίνεται η ροπή αδρανείας για τα καρούλια ως προς τους άξονες  Ι= ½ ΜR2.
1.     Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που εμφανίζονται τη  στιγμή της επαφής
2.     Να υπολογίσετε το ποσοστό απώλειας μηχανικής ενέργειας εξαιτίας της επαφής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου