Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Το σώμα κρέμεται από μια τροχαλία, έχοντας και ένα ελατήριο…


Σώμα μάζας m=1 kg  που  έχει στερεωμένο στο κάτω μέρος του  αβαρές ελατήριο σταθεράς  Κ= 75 Ν/m και φυσικού μήκους  lo=0,5 m αφήνεται ελεύθερο  από ύψος Η=1,5m   πάνω από το έδαφος. Το πάνω μέρος του σώματος είναι δεμένο με αβαρές  μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους  που είναι τυλιγμένο σε μία τροχαλία μάζας Μ= 8Kg.
Στο κάτω μέρος του ελατηρίου υπάρχει καρφί που μόλις έρθει σε επαφή με το έδαφος στερεώνει το ελατήριο στο έδαφος  και το διατηρεί κατακόρυφο χωρίς απώλειες ενέργειας. Tην στιγμή που το ελατήριο κολλάει στο έδαφος το νήμα κόβεται.
Α)  Να βρεθεί η μέγιστη κινητική ενέργεια της τροχαλίας
B)  Να βρεθεί η μέγιστη  κινητική ενέργεια του σώματος m.
Γ)  Nα γραφεί η εξίσωση απομάκρυνσης του σώματος από την θέση ισορροπίας θεωρώντας θετική φορά προς τα πάνω.
Δ)  Να βρεθεί η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.
Δίνεται για την τροχαλία το Ιcm=0.5M.R2.Δίνεται το g=10m/sec2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου