Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

ΣΤΕΡΕΟ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΙ

Σ' ένα πρόβλημα, παρατηρώ αλλαγή στη στροφική κατάσταση ενός στερεού (ή συστήματος στερεών), καθώς αυτό δέχεται εξωτερικές ροπές. Θα έχω στο νου μου τρείς (3) τρόπους για να τ' αντιμετωπίσω :
1. Τη "δυναμική προσέγγιση" και τους τύπους της Ομαλά Μεταβαλλόμενης Μεταφορικής και Στροφικής Κίνησης.
2. Την "Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας" (Α.Δ.Μ.Ε).
3. Το "Θεώρημα Έργου - Ενέργειας" (Θ.Ε-Ε).


Αναλυτικά …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου