Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Δυο σημεία εγκάρσιου κύματος και στιγμιότυπα

Έστω δυο σημεία Γ , Δ κατά μήκος μιας ευθείας (ε) στην οποία πρόκειται να διαδοθεί εγκάρσιο αρμονικό κύμα της μορφής y =Aημ2π(t/T – x/λ). Η απόσταση ΓΔ είναι d = 5λ/2, και το κύμα θα διαδοθεί από το Γ προς το Δ.


Κάποια χρονική στιγμή t1 μετά τη διάδοση του κύματος, το σημείο Δ είναι σε κοιλάδα.
1. Να σχεδιάσετε τμήμα του στιγμιότυπου του κύματος από το Γ μέχρι το Δ τη χρονική στιγμή t1 και να τοποθετήσετε πάνω του τα σημεία Γ και Δ.
2. Το κοντινότερο στο Γ σημείο Ζ προς τη μεριά του Δ, στο οποίο η δυναμική ενέργεια λόγω ταλάντωσης είναι μέγιστη τη χρονική στιγμή t1, ταλαντώνεται με βάση την εξίσωση:
yz = 0,2ημ(2πt – 3π/2) SI.
Να βρείτε τις εξισώσεις απομάκρυνσης – χρόνου για τα σημεία Γ και Δ.
3. Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο διαδίδεται το κύμα από το Γ στο Δ.
4. Τη χρονική στιγμή t2 = t1 + Δt , το σημείο Δ περνά περνάει από τη θέση ισορροπίας του για πρώτη φορά μετά την χρονική στιγμή t1 , και έχει θετική ταχύτητα. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος στην περιοχή από χ = 0 μέχρι χ = χΔ για τη χρονική στιγμή t2.


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου