Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Ένα … ανάποδο γιο-γιο.

Γύρω από ομογενή κύλινδρο μάζας Μ=2kg και ακτίνας R=0,4m έχουμε τυλίξει αβαρές νήμα μεγάλου μήκους. Ο κύλινδρος ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο με το άλλο άκρο του νήματος στερεωμένο στο έδαφος και το νήμα να είναι κατακόρυφο. Ασκούμε στο κέντρο του κυλίνδρου κατακόρυφη σταθερή δύναμη μέτρου F=23Ν με αποτέλεσμα ο κύλινδρος να αρχίζει να ανεβαίνει και το νήμα να ξετυλίγεται κατακόρυφα. 

Την στιγμή που το κέντρο μάζας του κυλίνδρου έχει ανέβει κατά 2m το νήμα σπάει και ταυτόχρονα καταργείται η δύναμη.
Να βρεθούν:
A)  H μέγιστη ανύψωση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου
Β)  Η συνολική γωνιακή μετατόπιση μέχρι ο κύλινδρος να επιστρέψει στο έδαφος.
Γ)  Ο μέγιστος ρυθμός μεταβολή της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου.
Δίνεται το Ιcmκυλινδρου= ½ ΜR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου