Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Δοκός - ελατήριο - τροχός

Στη διάταξη του σχήματος, μια ομογενής λεπτή δοκός ΑΒ, μήκους ℓ, είναι οριζόντια και ισορροπεί ακουμπώντας σ’ ένα τροχό. Ο τροχός αυτός , έχει ακτίνα R = 0,4 m , εφάπτεται στο μέσον Μ της δοκού , και στρέφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω = 100 rad/s , γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που περνά από το κέντρο του Ο και είναι κάθετος στο επίπεδό του.
Στο αριστερό άκρο Α της δοκού, είναι δεμένο το ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατήριου σταθεράς Κ = 80 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητο.
Ο άξονας του ελατηρίου, συμπίπτει με την διεύθυνση της δοκού.
Αν το βάρος της δοκού έχει μέτρο w = 80N, ο συντελεστής τριβής ολίσθησης στο σημείο επαφής είναι μ = 0,1 και στον άξονα περιστροφής του τροχού δεν υπάρχουν τριβές , να υπολογίσετε:
1. Τη δύναμη που δέχεται η δοκός από το ελατήριο.
2. Την επιμήκυνση του ελατηρίου.
3. Τη θερμότητα που εκλύεται στο σημείο επαφής κατά την διάρκεια n = 16/π περιστροφών του τροχού.
4. Τον ρυθμό που προσφέρεται ενέργεια στον τροχό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου