Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Κρούσεις και οριζόντια ελατήρια


Τα ελατήρια (1) και (2) του σχήματος, είναι ιδανικά, με σταθερές Κ1 = Κ2 = Κ και έχουν το ένα άκρο τους δεμένο σε κατακόρυφο τοίχο.
Τα σώματα Α και Β με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, μπορούν να ολισθαίνουν στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές.
Μετακινούμε το σώμα Α προς τ’ αριστερά, κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου (1), και αφού προκαλέσουμε στο ελατήριο αυτό μέγιστη συσπείρωση do , αφήνουμε το σώμα ελεύθερο χωρίς αρχική ταχύτητα.
Το σώμα Α , αφού αποχωριστεί το ελατήριο (1), συγκρούεται μετωπικά ελαστικά με το σώμα Β που ηρεμεί.
Μετά τη κρούση το σώμα Α επιστρέφει, προσκρούει στο ελατήριο (1), και του προκαλεί νέα μέγιστη συσπείρωση d1, ενώ το σώμα Β προκαλεί μέγιστη συσπείρωση d2 στο ελατήριο (2), όπου d2 = √3d1 .
1. Να υπολογίσετε τον λόγο των μαζών m2/m1.
2. Να υπολογίσετε τον λόγο των ταχυτήτων των σωμάτων μετά τη παραπάνω κρούση.
3. Αν η κρούση των σωμάτων Α και Β ήταν μετωπική πλαστική, να υπολογιστεί η μέγιστη συσπείρωση που θα προκαλούσε το συσσωμάτωμα στο ελατήριο (2). Δίνεται το do.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου