Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Μια διπλή τροχαλία και μια α.α.τ.

Δίνεται το παρακάτω σχήμα

Οι τροχαλίες και τα σώματα m είναι πανομοιότυπα   και έχουν μάζες Μτ=4kg και m=1Κg βρίσκονται δε στο ίδιο ύψος από το οριζόντιο έδαφος. Το σώμα Σ έχει  μάζα  Μ=2Κg και όλο το σύστημα ισορροπεί. Ανεβάζουμε το σώμα Σ κατά Δh=0,1m και αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο
Α)  Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ θα εκτελέσει γ.α.τ. και να βρείτε την περίοδό του.
Β)  Να γραφεί η εξίσωση απομάκρυνσης για το σώμα Σ αν θεωρηθεί θετική φορά η φορά  προς τα πάνω.
Γ)  Να  βρεθεί η χρονική στιγμή που οι δύο τροχαλίες έχουν μέγιστη κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.
Δ)  Να βρεθεί η μέγιστη κινητική ενέργεια της κάθε τροχαλίας
  Δίνεται   η σταθερά του  ελατηρίου  Κ=800Ν/m και για την τροχαλία η ροπή αδράνειας   Icm=0,5Mτ.R2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου