Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Ταλαντώσεις στα κύματα

Κατά μήκος ελαστικής χορδής (ε) διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Έστω τρία σημεία Β, Γ, Δ της χορδής. Όταν η χορδή είναι ακόμη ευθεία, η απόσταση μεταξύ των Β και Δ είναι (ΒΔ) = 3 m .

Μετά τη διάδοση του κύματος πάνω στη χορδή, υλικό σημείο στο Β, προηγείται κατά δυο ταλαντώσεις υλικού σημείου που βρίσκεται στο Γ, και κατά τρεις ταλαντώσεις υλικού σημείου που βρίσκεται στο Δ.
Η ταλάντωση στο Γ περιγράφεται από την εξίσωση yΓ = 0,2ημωt (SI).
Δίδεται ακόμη ότι καθένα από τα σημεία της χορδής που ταλαντώνονται, βρίσκεται 10 φορές ανά δευτερόλεπτο σε όρος.
1. Ποια είναι η φορά διάδοσης του κύματος και γιατί ;
2. Να βρεθούν οι εξισώσεις απομάκρυνσης χρόνου για τα σημεία Β και Δ.
3. Να βρεθεί σε πόσο χρόνο διανύει το κύμα την απόσταση ΒΔ.
4. Κάποια χρονική στιγμή t1 το υλικό σημείο στο Β έχει εκτελέσει 10 ταλαντώσεις. Πόσο απέχει από τη θέση του Γ στην ευθεία διάδοσης του κύματος, η θέση υλικού σημείου Ζ, το οποίο έχει εκτελέσει μέχρι την ίδια χρονική στιγμή 24 ταλαντώσεις.
5. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος από το σημείο Β μέχρι το σημείο Δ κάποια χρονική στιγμή που το Β βρίσκεται σε κοιλάδα.Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου