Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Σύνθετη κίνηση και κύλιση


Όταν ο άξονας περιστροφής ενός στερεού μετατοπίζεται ως προς σύστημα αναφοράς που έχουμε επιλέξει, τότε το σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση.
Κάθε σύνθετη κίνηση είναι το αποτέλεσμα της επαλληλίας δύο ή περισσότερων απλούστερων κινήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι περιστροφικές ή και μεταφορικές.
Στα πλαίσια της Γ’ Λυκείου, εξετάζεται η περίπτωση της σύνθετης κίνησης, που είναι επαλληλία μιας περιστροφικής γύρω από τον άξονα περιστροφής και μίας μεταφορικής (θεωρούμε δηλαδή ότι ο άξονας περιστροφής μετατοπίζεται παράλληλα στον εαυτό του).
Στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα, ενός σημείου Α του στερεού είναι ίση με το διανυσματικό άθροισμα των ταχυτήτων που το σημείο έχει τη στιγμή εκείνη, εάν εκτελούσε την κάθε απλή κίνηση (μεταφορική και περιστροφική) ξεχωριστά.

Σύνθετη κίνηση και Κύλιση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου