Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Επαναληπτικό πρόβλημα στη συμβολή

Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 που απέχουν απόσταση d=8m, παράγουν στην επιφάνεια ενός υγρού αρμονικά κύματα που έχουν ταχύτητα διάδοσης υ=20m/s. Η εξίσωση της απομάκρυνσης των πηγών σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από τη σχέση y=0,4ημ20πt (S.I.).
1. Σε ένα σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού που απέχει απόσταση r1=4m από την πηγή Π1 και απόσταση r2 από την πηγή Π2 με r2> r1, τα δύο κύματα φτάνουν με χρονική καθυστέρηση Δt=0,2s.
α) Να διερευνήσετε αν στο σημείο Σ έχουμε ενισχυτική ή αποσβεστική συμβολή.
β) Να βρεθεί η απόσταση r2.
γ) Να βρεθεί η υπερβολή ενίσχυσης ή απόσβεσης στην οποία βρίσκεται το σημείο Σ.
δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου Σ σε συνάρτηση με το χρόνο για t≥0.
ε) Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης του Σ τη χρονική στιγμή t=0,45s.
ζ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της δύναμης επαναφοράς που δέχεται το υλικό σημείο Σ σε συνάρτηση με το χρόνο για t≥0 αν θεωρήσουμε ότι η στοιχειώδης μάζα του υλικού σημείου Σ είναι m=5•10-3 Kg.
η) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του πλάτους ταλάντωσης του σημείου Σ σε συνάρτηση με το χρόνο για t≥0.

2. Για ένα σημείο Ρ που βρίσκεται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα Π1Π2 και απέχει x1 και x2 (x1>x2) από τις πηγές Π1 και Π2 αντίστοιχα, η γραφική παράσταση της ταχύτητας ταλάντωσής του σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται στο παρακάτω σχήμα

Η εκφώνηση και η απάντηση με κλικ ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου