Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Μια ράβδος ανάμεσα σε δυο τροχούς

Στη διάταξη του σχήματος η ράβδος ΑΒ έχει μήκος l, είναι ομογενής, και το μέτρο του βάρους της είναι w = 200Ν. Η ράβδος αυτή, παραμένει οριζόντια ακουμπώντας σε δυο τροχούς Τ1 , Τ2 που έχουν ακτίνες R1 = R2 = 0,1 m όπως δείχνει το σχήμα.Οι τροχοί περιστρέφονται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, γύρω από σταθερούς οριζόντιους άξονες, που είναι κάθετοι στο επίπεδό τους και διέρχονται από τα κέντρα τους Ο1 , Ο2 με γωνιακές ταχύτητες που έχουν μέτρα ω1 = ω2 = 100 rad/s .
Οι συντελεστές τριβής ολίσθησης ανάμεσα στη ράβδο και τους τροχούς στα σημεία επαφής Γ και Δ είναι μ1 = 0,1 , μ2 = 0,5 αντίστοιχα , ενώ δεν υπάρχουν τριβές στους άξονες περιστροφής.
Αν το μέτρο της κατακόρυφης με φορά προς τα κάτω δύναμης είναι F = 600N να υπολογίσετε :
1.Τις κατακόρυφες και οριζόντιες συνιστώσες των δυνάμεων που δέχεται η ράβδος στα σημεία επαφής και να τις σχεδιάσετε πάνω σε σχήμα.
2.Τη ισχύ που προσφέρεται σε κάθε τροχό ξεχωριστά.
3.Τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει το σύστημα σε χρόνο Δt = 4 s.

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου