Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Διπλή κρούση και ρυθμοί μεταβολής Κινητικής ενέργειας

Πάνω σε οριζόντιο τραπέζι βρίσκεται  ράβδος μάζας Μ=3Kg και μήκους l=2m.Το ένα άκρο της ράβδου είναι  στερεωμένο σε κατακόρυφο άξονα ενώ στο άλλο άκρο της ράβδου έχουμε στερεώσει  σώμα μάζας m=1kg που ακουμπάει στο τραπέζι. Η ράβδος μπορεί να περιστρέφεται παράλληλα με το τραπέζι χωρίς να βρίσκεται σε επαφή με αυτό γύρω από τον κατακόρυφο άξονα περιστροφής της. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος m και τραπεζιού είναι μ=0,3. Βλήμα μάζας m1=1 kg  κινείται παράλληλα με το τραπέζι και κάθετα προς την ράβδο με ταχύτητα υ= 100 m/s.To βλήμα συγκρούεται πλαστικά με το κέντρο μάζας της ράβδου.

Μετά από χρόνο Δt=5/9sec από την πρώτη κρούση  ένα δεύτερο βλήμα μάζας m2=0,25kg   πέφτει κατακόρυφα προς το τραπέζι συγκρούεται πλαστικά με το σώμα m.
Α)   Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας λίγο πριν συμβεί η δεύτερη κρούση και αμέσως μετά τη δεύτερη κρούση.
Β)   Να βρεθεί η  συνολική γωνία που θα διαγράψει η ράβδος μέχρι να σταματήσει.
Τα βλήματα να θεωρηθούν σημειακά και ότι oι κρούσεις γίνονται ακαριαία.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου γύρω από τον άξονα περιστροφής της Ι=1/3Μl2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου