Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Κυματοπαλμός και ταλάντωση ενός σημείου.

To άκρο Ο ενός νήματος, μήκους 6m, το άλλο άκρο Γ του οποίου είναι δεμένο σε κατακόρυφο τοίχο, για t=0 τίθεται σε ταλάντωση οπότε κατά μήκος του νήματος διαδίδεται ένας παλμός. Η μορφή του νήματος τη χρονική στιγμή t1=2s φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.


i)   Να βρεθεί η περίοδος ταλάντωσης του άκρου Ο.
ii)  Να κάνετε το διάγραμμα της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο ενός σημείου Σ που βρίσκεται στη θέση x=2m, μέχρι τη στιγμή t2=3s.
iii) Να σχεδιάστε τη μορφή του νήματος τη χρονική στιγμή t3=4,5s.

Από τον διαγωνισμό της ΕΕΦ του 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου