Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το σχηματισμό στάσιμου κύματος από ανάκλαση σε χορδή που το ένα άκρο της είναι ακλόνητα στερεωμένο ,προκειμένου να δείξω ότι η επιλογή της θέσης x=0 και της χρονικής στιγμής t=0 καθορίζει τη μορφή της εξίσωσης του στάσιμου κύματος, αλλά δεν αλλάζει τα συμπεράσματά μας για το πλάτος ταλάντωσης των διαφόρων σημείων της χορδής καθώς και τις θέσεις σχηματισμού δεσμών και κοιλιών.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Θεωρούμε χορδή μήκους L με το άκρο της Γ ακλόνητα στερεωμένο.Με κατάλληλο μηχανισμό θέτουμε σε απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ το ελεύθερο άκρο Ο της χορδής και αυτό γίνεται πηγή παραχωγής ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος που διαδίδεται στη χορδή με ταχύτητα υ και έχει μήκος κύματος λ.Το αρμονικό κύμα ανακλάται στο ακίνητο άκρο της χορδής Γ χωρίς απώλειες ενέργειας και σχηματίζεται στάσιμο κύμα.Όταν το στάσιμο κύμα φθάνει στη θέση Ο καταργείται ο μηχανισμός διέγερσης. Να βρεθεί η εξίσωση του στάσιμου κύματος.
Θα εξετάσουμε τέσσερεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις  χωρίς βλάβη της γενικότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου