Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Το στάσιμο κύμα, οι δεσμοί, οι κοιλίες και η διαφορά φάσης

Στα σημεία Α και Β μιας χορδής xx' υπάρχουν δύο πηγές δημιουργίας εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων, που παράγουν δύο αρμονικά κύματα με εξισώσεις:

Το μήκος κύματος τους είναι λ=2m. Στο σχήμα απεικονίζονται δύο στιγμιότυπα των δύο εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων. 

Το σημείο Μ είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και τη χρονική στιγμή t=0 έχει yM=0 και VΜ>0. Για το στάσιμο κύμα που δημιουργείται μεταξύ των σημείων Α και Β:
α.  Τα σημεία Γ και Δ παραμένουν διαρκώς ακίνητα (δεσμοί).
β.  Τα σημεία Ζ και Η ταλαντώνονται με τη μέγιστη ενέργεια ταλάντωσης (κοιλίες).
γ.  Τα σημεία Κ και Λ έχουν διαφορά φάσης 0.
δ.   Εάν ΡΓ=ΣΔ, τα σημεία Ρ και Σ είναι σε συμφωνία φάσης.
Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παραπάνω προτάσεις με το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή και με το γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου