Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Διάδοση Η/Μ κύματος και Πρίσμα

Μια πηγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων βρίσκεται στην αρχή Ο ενός τρισορθογώνιου συστήματος αξόνων Οxyz. Τη χρονική στιγμή t=0, η πηγή αρχίζει να εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο διαδίδεται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx. Η μέγιστη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι Εmax=30V/m, ενώ τη χρονική στιγμή t=0,οι εντάσεις των δύο πεδίων στο σημείο x=0 έχουν τιμή μηδέν και αμέσως μετά αποκτούν θετική τιμή. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η φάση του κύματος σε συνάρτηση με την απόσταση x από την πηγή, τη χρονική στιγμή t1=10-8s.
α. Να βρεθούν η περίοδος και το μήκος κύματος του ηλεκτρομαγνητικού κύματος.
β. Να ελέγξετε εάν αυτό διαδίδεται στο κενό.
γ. Να γράψετε τις εξισώσεις του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου.
δ. Να βρεθεί το πλησιέστερο σημείο στην πηγή του κύματος, στο οποίο η τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, τη χρονική στιγμή t1=10-8s, είναι Ε=15V/m.


Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου