Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Ο κύλινδρος ολισθαίνει και τελικά κυλίεται

Πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή στατικής-οριακής  τριβής μs=μ=0,5   ισορροπεί κύλινδρος μάζας Μ=4kg και ακτίνας R=0,1m. Στο κέντρο του κυλίνδρου αρχίζει να εφαρμόζεται  μεταβλητή  οριζόντια δύναμη F=100-10x (S.I)  όπου x η μετατόπιση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου αν την στιγμή t=0 βρισκόταν  στην θέση x=0.

A)  Nα εξηγηθεί η κίνηση που θα εκτελέσει το σώμα.
Β)  Nα βρεθεί η ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου όταν αρχίζει η καθαρή κύλιση.
Γ)  Να βρεθεί το συνολικό έργο της τριβής μέχρι ο κύλινδρος να αρχίσει την καθαρή κύλιση.
Δ)  Να βρεθεί η ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου όταν η δύναμη θα μηδενισθεί.
H ροπή αδράνειας του κυλίνδρου γύρω από το κέντρο μάζας του είναι Ιcm=0,5MR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου