Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Διατηρείται η ενέργεια για την κίνηση της σφαίρας;

Σφαίρα μάζας Μ=1kg και ακτίνας R=0,1m ανέρχεται κυλιόμενη χωρίς να ολισθαίνει σε ένα παράξενο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=30ο που στην αρχή του παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=√3/3 και στην συνέχεια είναι εντελώς λείο. Η σφαίρα  την χρονική στιγμή t=0 έχει αρχική ταχύτητα Uo=30m/sec.Την στιγμή t=7sec η σφαίρα μπαίνει στο λείο μέρος του κεκλιμένου επιπέδου.

Να βρεθούν:
Α) Το μέγιστο ύψος του κέντρου μάζας της σφαίρας.
Β) Την τελική ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας την στιγμή που αυτή θα περάσει από την  αρχική θέση της εκτόξευσής της.
Γ) Γιατί η τελική ταχύτητα δεν είναι πάλι 30m/sec;
H ροπή αδράνειας της σφαίρας δίνεται από την σχέση Ιcm=0,4MR2.
g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου