Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Ελαστικό νήμα και ΑΔΣ.

Η ομογενής κυλινδρική τροχαλία μάζας Μ=4m του παρακάτω σχήματος μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Σημειακό σώμα μάζας m συνδέεται με αυτή  με υποθετικό αβαρές λάστιχο σταθεράς Κ που υπακούει στο νόμο Hook κατά την επιμήκυνσή του. Αρχικά είναι χαλαρό και επιτρέπει  στο σημειακό σώμα να κινείται ισοταχώς σε λείο οριζόντιο δάπεδο ενώ η τροχαλία ηρεμεί. Κάποια στιγμή οπότε το σώμα έχει αποκτήσει ταχύτητα υ,  το λάστιχο τεντώνεται θέτοντας σε κίνηση και την τροχαλία Αν δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας  να υπολογίσετε τη μέγιστη επιμήκυνση που υφίσταται το λάστιχο. Δίνεται η ροπή αδρανείας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής Ι= ½ ΜR2.

Η διάταξη βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο, ο άξονας είναι ακλόνητος, κάθετος στο επίπεδο της τροχαλίας και περνά από το κέντρο της .Δεν υπάρχει ολίσθηση στο αυλάκι της τροχαλίας. Ο φορέας κίνησης του σημειακού σώματος είναι οριζόντιος και εφάπτεται στο ανώτατο σημείο της τροχαλίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου