Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Μια ράβδος..δύο υλικά

Oμογενής ράβδος ΟΑ μήκους l και μάζας  m μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται είτε από το άκρο της Ο, είτε από το άκρο Α . Η ράβδος αποτελείται από δυο διαφορετικά υλικά. Το υλικό 2 έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το υλικό 1. Τα δυο υλικά καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο. Η ράβδος  είναι αρχικά ακίνητη και τη χρονική στιγμή t=0 ασκούμε πάνω της μια οριζόντια δύναμη σταθερού μέτρου F, κάθετη στη ράβδο, οπότε  η ράβδος περιστρέφεται κατά γωνία 2π. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας μιας ομογενούς ράβδου, ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της, είναι της μορφής Ι=kΜl2. Η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου είναι μεγαλύτερη στην πρώτη ή στην δεύτερη περίπτωση;  Να αιτιολογήσετε την απαντησή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου