Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Συμβολή κυμάτων.

Στην επιφάνεια ενός ηρεμούντος υγρού βρίσκονται δύο πηγές Ο1 και Ο2 οι οποίες για t=0 αρχίζουν να ταλαντώνονται κατακόρυφα, σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,1∙ημ(2πt) (μονάδες στο S.Ι.). Τα κύματα που δημιουργούνται διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού με ταχύτητα υ=2m/s χωρίς αποσβέσεις.

Το σημείο Μ βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο του ευθυγράμμου τμήματος Ο1Ο2, ενώ η ευθεία ε είναι παράλληλη στην Ο1Ο2. Το σημείο Σ είναι το πλησιέστερο στο Μ σημείο που παραμένει διαρκώς ακίνητο, μετά την συμβολή των κυμάτων και απέχει από την πηγή Ο2 απόσταση r2=8m.
  1. Πόσο απέχει το σημείο Σ από την πηγή Ο1;
  2. Βρείτε την ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Σ τη χρονική στιγμή t0= 25/6s;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου