Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Ερωτήσεις για το στάσιμο

1. Σε μια χορδή δημιουργείται στάσιμο κύμα. Στη θέση χ=0 υπάρχει μία κοιλία του στασίμου. Τα σημεία της χορδής, που ταλαντώνονται με πλάτος ίσο με το πλάτος των κυμάτων που συνέβαλαν και έδωσαν το στάσιμο, βρίσκονται εκατέρωθεν των κοιλιών κατά:
α. λ/4 β. λ/6 γ. λ/3 δ. λ/12
και των δεσμών κατά:
      α. λ/4 β. λ/6 γ. λ/3 δ. λ/12

2. Μία χορδή έχει το ένα άκρο στερεωμένο και το άλλο άκρο ελεύθερο. Κατά μήκος της χορδής δημιουργείται στάσιμο κύμα με κ κοιλίες. Στο ελεύθερο άκρο της χορδής σχηματίζεται κοιλία.
     Α… Το μήκος L της χορδής είναι:
         α. L=κλ/2
         β. L=(2κ+1)λ/4
         γ. L=(κ-1)λ/2 + λ/4
         δ. L=κλ/2 + (2κ+1)λ/4
Β… Αν ο αριθμός των δεσμών είναι μ, τότε ισχύει:
       α. μ=κ β. μ=κ-1 γ. μ=κ+1 δ. μ=2κ
Γ… Αν τριπλασιάσουμε τη συχνότητα των κυμάτων που συμβάλλουν και δίνουν το στάσιμο και στο ελεύθερο άκρο σχηματίζεται και πάλι κοιλία, τότε ο αριθμός των κοιλιών που σχηματίζονται συνολικά τώρα στη χορδή θα είναι
    α. κ΄=3κ-1 β. κ΄=3κ γ. κ΄=κ-3 δ. κ΄=κ/3


3. Ένα στάσιμο κύμα περιγράφεται από την εξίσωση
y=8συν(2πχ/λ)ημ2πt (τα χ και y σε cm, το t σε s)
  Κάποια χρονική στιγμή t το στιγμιότυπο του στασίμου φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Να κατασκευάσετε το στιγμιότυπο του στασίμου τη χρονική στιγμή t΄=t+1/3s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου