Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Οι δυο πηγές δεν ξεκινούν ταυτόχρονα

Δύο πηγές κυμάτων Ο1 και Ο2, μπορούν να ταλαντώνονται σε κατακόρυφη διεύθυνση με συχνότητα 1Ηz και πλάτος 0,1m και να δημιουργούν κύματα στην επιφάνεια ενός υγρού, τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα 2m/s. 
Οι πηγές ξεκινούν την ταλάντωσή τους από τη θέση ισορροπίας κινούμενες προς τη θετική κατεύθυνση, η πρώτη για t0=0 και η δεύτερη τη χρονική στιγμή t1=0,75s.
i)  Να βρεθούν οι εξισώσεις των δύο κυμάτων που δημιουργούνται.
ii) Ένα σημείο Σ απέχει αποστάσεις r1=4m και r2=4,5m από τις δύο πηγές. Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σημείου Σ μετά από την συμβολή των δύο κυμάτων.
iii) Πόση είναι η ενέργεια ταλάντωσης μιας στοιχειώδους μάζας m=1mg που βρίσκεται στο σημείο Σ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου