Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Το κύμα σε μια χορδή και το φαινόμενο Doppler

Ένα  κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=3600π2Ν/m είναι προσαρμοσμένο-στερεωμένο πάνω σε ένα ειδικό καροτσάκι που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές και με σταθερή ταχύτητα υ=10m/sec πάνω σε οριζόντιο δρόμο χωρίς να μπορεί να αποχωριστεί από τον οριζόντιο δρόμο. Στο πάνω μέρος του ελατηρίου στερεώνουμε σώμα μάζας m=1kg και το σώμα μέσω ειδικού γάντζου συνδέεται με αβαρή οριζόντια  ελαστική χορδή μεγάλου μήκους πάνω στην οποία μπορεί να διαδοθεί εγκάρσιο αρμονικό κύμα με ταχύτητα διάδοσης  V=40m/sec.


Tην χρονική στιγμή t=0 και ενώ το σύστημα ισορροπεί  δίνουμε στο σώμα μάζας m, κατακόρυφη ταχύτητα U=15π m/sec προς τα πάνω  και την ίδια   στιγμή το καροτσάκι ξεκινάει την ομαλή του κίνηση.
Α)  Ποια η συχνότητα ταλάντωσης των διαφόρων σημείων της ελαστικής χορδής.
Β)  Να χαραχθεί η μορφή της ελαστική χορδής την χρονική στιγμή t=0,2secθεωρώντας χ=0 την θέση της πηγής εκείνη την στιγμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου