Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Μια τυπική ταλάντωση και κρούση.

Η άσκηση αυτή είναι τυπική  περίπτωση πλαστικής κρούσεως, ταλάντωσης και τριβής και βρίσκεται στο πνεύμα των ασκήσεων που δίνονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

P.M. Φυσικός
Στις άκρες ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, είναι στερεωμένα τα σώματα Σ1 και Σ2 με αντίστοιχες μάζες m1 και m2, το δε σύστημα ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Aνάμεσα στο σώμα Σ1 και το οριζόντιο επίπεδο η τριβή είναι αμελητέα, ενώ μεταξύ του σώματος Σ2 και του επιπέδου υπάρχει τριβή με συντελεστή στατικής τριβής n. Ένα βλήμα, μάζας m, σφηνώνεται στο σώμα Σ1 με οριζόντια ταχύτητα, της οποίας ο φορέας συμπίπτει με τον άξονα του ελατηρίου.

i)  Nα υπολογιστεί η μέγιστη τιμή του μέτρου της ταχύτητας του βλήματος, ώστε το συσσωμάτωμα να εκτελέσει πάνω στο οριζόντιο επίπεδο αρμονική ταλάντωση, χωρίς το σώμα Σ2 να ολισθαίνει πάνω στο επίπεδο.
ii)  Nα σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του ρυθμού μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο. Δίνεται η επιτάχυνση g της βαρύτητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου