Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Στάσιμο κύμα και αποστάσεις σημείων.

Κατά μήκος οριζόντιου ελαστικού μέσου και κατά την διεύθυνση του άξονα Οx δημιουργείται στάσιμο κύμα. Στη θέση x=0 εμφανίζεται κοιλία. Το σημείο Α είναι το αμέσως επόμενο σημείο μετά το O που έχει την ίδια μέγιστη ταχύτητα  ταλάντωσης κατά μέτρο με το σημείο Ο. Η στιγμιαία απόσταση των σημείων Ο και Α καθορίζεται από την σχέση 0,08mD≤ 0,1m. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που χρειάζονται τα σημεία Α και Β  για να βρεθούν  από την μέγιστη στην ελάχιστη απόστασή τους είναι 1/40 s.
Να βρεθούν:
Α)  Η εξίσωση του στάσιμου κύματος αν την στιγμή t=0 σημείο x=0  v>0.
Β)  Να βρεθεί σε ποια θέση βρίσκεται ο 1000ος δεσμός.
Γ)  Να βρεθεί η διαφορά φάσης για δύο σημεία που βρίσκονται στις θέσεις xB=10cm και  xΓ=14cm.
Δ)  Να βρεθεί η εξίσωση της  στιγμιαίας απόστασης  μεταξύ των σημείων xΔ=12cm και  xE=16cm.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου