Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Μια περίεργη κίνηση δοκαριού.

Η άσκηση αυτή αφορά την ευθύγραμμη μεταφορική κίνηση ενός δοκαριού, η οποία υπό κανονικές  συνθήκες οδηγεί στην λύση μιας διαφορικής εξίσωσης. Όμως οι γνώσεις μας από την θεωρία των ταλαντώσεων μας επιτρέπουν να παρακάμψουμε την διαφορική εξίσωση και να την αντιμετωπίσουμε με στοιχειώδη Μαθηματικά.

P.M. Φυσικός

Ένα ομογενές δοκάρι μήκους L, κινείται με σταθερή ταχύτητα v0 κατά τον διαμήκη άξονά του, πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Kάποια στιγμή αρχίζει να κινείται σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο, το οποίο αποτελεί συνέχεια του λείου επιπέδου. Eάν n είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ δοκαριού καί του μή λείου επιπέδου να βρείτε:

i) τη σχέση μεταξύ των μεγεθών L, v0 καί n, ώστε τη στιγμή που το δοκάρι εγκαταλείπει το λείο επίπέδο να μηδενίζεται η ταχύτητά του και
ii) τον χρόνο κίνησης του δοκαριού από τη στιγμή που άρχισε να κινείται στο τραχύ οριζόντιο επίπεδο. Δίνεται η επιτάχυνση g της βαρύτητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου