Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ταλάντωση και ισορροπία ράβδου

Ομογενής ράβδος ΑΓ αμελητέου πάχους έχει μήκος l=4m και μάζα 4kg στηρίζεται στο άκρο Γ και σε ένα υποστήριγμα Δ με την απόσταση ΓΔ=3m με τη βοήθεια δύο στηριγμάτων ύψους h=3m. Στο άκρο Α και πάνω από τη ράβδο υπάρχει ελατήριο φυσικού μήκους 0,95m και σταθεράς K=200N/m. Πάνω στο ελατήριο ισορροπεί ένα σώμα μάζας m=1kg.

Nα βρεθούν:
Α)Ποια  η μέγιστη  ταχύτητα ενός βλήματος μάζας m=1Kgr, που βάλλεται από το έδαφος και συγκρούεται πλαστικά με το σώμα μάζας m που βρίσκεται  στην ίδια κατακόρυφο με το σημείο Α, για να  μην χάνει την επαφή της η ράβδος με το υποστήριγμα Γ.
Β)Να βρεθεί  η δύναμη που δέχεται η ράβδος από το υποστήριγμα στο σημείο Γ σε συνάρτηση με το χρόνο.
g=10m/s2.
Θετική φορά να θεωρηθεί η φορά της αρχικής ταχύτητας του βλήματος και t=0 στιγμή της  πλαστικής κρούσης των δύο σωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου