Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Συμβολή κυμάτων - Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης

Στα σημεία Π1 και Π2 της επιφάνειας ενός υγρού βρίσκονται δύο σύμφωνες πηγές αρμονικών κυμάτων, που ταλαντώνονται με συχνότητα f και πλάτος A. Δύο σημεία Μ και Ν του ευθυγράμμου τμήματος Π1Π2 έχουν αντίστοιχα αποστάσεις από τις δύο πηγές, που ικανοποιούν τις σχέσεις:

Μ: (Π2Μ) – (Π1Μ)=3λ και

Ν: (Π1Ν) – (Π2Ν)=3λ/2.

Να επιλέξετε το σωστό σε κάθε περίπτωση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας:

Α… Τα σημεία του τμήματος Π1Π2 που βρίσκονται μεταξύ του Μ και Ν και ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος είναι:

α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4

Β… Η απόσταση ΜΝ είναι ίση με:

α. 3λ/4 β. 5λ/4 γ. 7λ/4 δ. 9λ/4

Γ… Η απομάκρυνση του Μ από τη θέση ισορροπίας του, τη στιγμή που το μέσο Ο του Π1Π2 ξεκινά την ταλάντωσή του θα είναι:

α. +Α β. –Α γ. 0 δ. +Α/2

Θεωρούμε ως στιγμή t=0 τη στιγμή που τα κύματα φτάνουν στο Ο.


Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου