Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Στιγμιότυπο κύματος και διαφορά φάσης.

Αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και στο σχήμα βλέπετε δύο στιγμιότυπά του τις χρονικές στιγμές t0 και t0+Δt.

i)  Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ των σημείων Β και Γ τη χρονική στιγμή t0;
ii)  Ποια η αντίστοιχη διαφορά φάσης τη στιγμή t0+Δt;
iii) Πόση θα είναι η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο σημείων τη στιγμή t0+2Δt;
iv) Να βρεθεί η μεταβολή της φάσης του σημείου Β για το χρονικό διάστημα από t0 έως t0+Δt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου