Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα

Πηγή Π1  παράγει Η/Μ κύμα που όταν διαδίδεται σε γυάλινο πλακίδιο έχει εξίσωση ηλεκτρικού πεδίου:
Ε=0,02ημ2π(1,5.108t-x)  (S.I).
To πλακίδιο δένεται από κατακόρυφο ελατήριο σταθερά Κ=100Ν/m όπως στο σχήμα.

Η πηγή συνεχίζει να εκπέμπει Η/Μ κύματα τα οποία φτάνουν σε ένα σημείο Μ είτε απευθείας είτε μέσω ανάκλασης πάνω στο πλακίδιο. Το κατακόρυφο ελατήριο βρίσκεται πάνω στην μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος Π1Μ   που  έχει μήκος 12m.To πλακίδιο αρχίζει  να εκτελεί α.α.τ.  με το κατώτερο σημείο της ταλάντωσης του να απέχει ελάχιστη απόσταση από το ευθύγραμμo τμήμα Π1Μ 8m.
Όταν το πλακίδιο βρίσκεται στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης του στο σημείο Μ παρατηρούμε ενισχυτική συμβολή χωρίς να ανιχνεύουμε άλλο σημείο ενίσχυσης στην διάρκεια της ταλάντωσης του πλακιδίου.
Να βρεθούν:
Α)   Ο δείκτης διάθλασης του πλακιδίου και το μήκος κύματος στο κενό.
Β)   Η ενέργεια της ταλάντωσης του πλακιδίου.
Να θεωρηθεί √85=9,2 . Η ανάκλαση δεν επηρεάζει την κίνηση του πλακιδίου ούτε η κίνηση του πλακιδίου επηρεάζει την διάδοση του ΗΜ κύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου