Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Περιοδική κρούση δύο σωμάτων.

Η άσκηση αυτή είναι λίγο δυσκολότερη από εκείνες που δίνονται στις εισαγωγικές εξετάσεις και δημιουργήθηκε αφού μελέτησα μια λίγο δυσκολότερη άσκηση του Φυσικού Θοδωρή Παπασγουρίδη,  με τον τίτλο "Συνάντηση σωμάτων που ταλαντώνονται"
P. M. Φυσικός

Tα σφαιρίδια Σ1 και Σ2 του σχήματος είναι απολύτως ελαστικά  και ισορροπούν πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, στερεωμένα στις άκρες δύο οριζόντιων ιδανικών ελατηρίων που έχουν διαφορετικές σταθερές, οι δε άλλες άκρες τους είναι ακλόνητες. Αρχικώς τα σφαιρίδια εφάπτονται και τα ελατήρια βρίσκονται στην φυσική τους κατάσταση. Εκτρέπουμε οριζοντίως τα σφαιρίδια Σ1 και Σ2 εκατέρωθεν της αρχικής τους θέσεως κατά Α1 και Α2 αντιστοίχως.

i)  Nα βρεθεί ο λόγος των μαζών των σφαιριδίων, ώστε αυτά περιοδικώς να συγκρούονται στην αρχική τους θέση.
ii) Να δώσετε την γραφική παράσταση της απομάκρυνσης και της ταχύτητας του σφαιριδίου Σ2 σε συνάρτηση με τον χρόνο, λαμβάνοντας ως θετική φορά πάνω στον άξονα κίνησής τους xx την προς τα δεξιά και ως αρχή μέτρησης του χρόνου τη στιγμή της πρώτης κρούσεως των σφαιριδίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου