Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Προσφορά ενέργειας σε γραμμικό κύμα σταθερού πλάτους

Το άκρο τεντωμένης ελαστικής χορδής σταθερής γραμμικής πυκνότητας λ διεγείρεται σε ταλάντωση συχνότητας f και κατά μήκος της χορδής διαδίδονται κύματα σταθερού πλάτους Α με ταχύτητα διάδοσης u. Να υπολογίσετε το ρυθμό με τον οποίο ο διεγέρτης προσφέρει ενέργεια στο ελαστικό μέσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου