Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Συμβολή κυμάτων πάνω στην ευθεία που ενώνει τις δύο πηγές.

Σε δύο σημεία μιας ευθείας ε βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Ο1 και Ο2 οι οποίες παράγουν κύματα με πλάτος Α=2cm και μήκος κύματος λ=8m. Η απόσταση των δύο πηγών είναι d=20m.
i)   Να βρεθεί το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου Σ της ευθείας ε, που βρίσκεται εκτός του ευθύγραμμου τμήματος Ο1Ο2.
ii)  Ποιο το πλάτος ταλάντωσης σημείου Ρ που βρίσκεται μεταξύ των δύο πηγών και απέχει 6m από την πηγή Ο2;
iii)  Πόσα σημεία της ευθείας ε ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου