Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Διαγώνισμα Ταλαντώσεων, διάρκειας 1.30

Τα σώματα Β και Γ του σχήματος με μάζες m1=2kg και m2=6kg ηρεμούν σε επαφή, δεμένα στα άκρα δύο οριζόντιων ελατηρίων που έχουν το φυσικό τους μήκος, με σταθερές k1=200Ν/m και k2 αντίστοιχα. 

Μετακινούμε το σώμα Β συσπειρώνοντας το ελατήριο κατά Δℓ= 0,4m και το αφήνουμε να κινηθεί για t=0. Μετά την κρούση μεταξύ των σωμάτων, το Β κινείται ξανά προς τ’ αριστερά προκαλώντας μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου κατά  0,2m.
i)      Ποια η ταχύτητα του σώματος Β ελάχιστα πριν την κρούση;
ii)    Ποια ταχύτητα αποκτά το σώμα Γ μετά την κρούση;
iii)  Αν τα σώματα συγκρούονται για δεύτερη φορά τη χρονική στιγμή t1=0,15π (s) να βρεθεί η σταθερά k2 του δεύτερου ελατηρίου, αν η διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα.
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

2 σχόλια: