Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Εξίσωση και μορφή του κύματος.

Κατά μήκος ενός ελαστικού μέσου και προς την θετική κατεύθυνση, διαδίδεται ένα κύμα με πλάτος Α=0,3m και ταχύτητα υ=2m/s. Στο πάνω σχήμα (α) δίνεται η εικόνα του μέσου τη χρονική στιγμή t0=0.

i)  Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος και να σχεδιάστε ένα στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή t1=1,25s.
ii) Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις αν τη στιγμή t0=0 η μορφή του μέσου ήταν αυτή του δεύτερου σχήματος (β);

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου